สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 2 พ.ย. 2552
ในช่วงเช้าขายคูปองแลกอาหาร เข้าแถวหน้าเสาธงเส็จแล้วควบคุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียน และเก็บกิ่งไม้ที่คนงานตัดไว้ในช่วงปิดเทอม ช่วงบ่ายพบครูพี่เลี้ยงเพื่อแบ่งชั่วโมงสอน นักศึกษาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึหษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 และ 1/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมคาบสอนต่อสัปดาห์ 12 คาบ

วันที่ 3 พ.ย. 2552
วั้นนี้มีชั่วโมงสอน 1 ชั่วโมง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนขาดเรียนหลายคน สอบถามจากเพื่อนนักเรียนถึงสาเหตุที่เพื่อนไม่มาเรียน เนื่องจากเมื่อคืนเป็นวันลอยกระทง นักเรียนเที่ยวดึกจึงมาโรงเรียนไม่ได้

วันที่ 4 พ.ย. 2552
เมื่อเราทำสิ่งดีๆ เราก็จะได้สิ่งดีๆ กลับคืนมา

วันที่ 5 พ.ย. 2552
ช่วงเช้าช่วยครูอนุบาล 2 ทาสีห้อง ช่วงบ่ายสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 จำนวน 2 ชั่วโมง

วันที่ 6 พ.ย. 2552
วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนักศึกษาเองนักศึกษาได้โทรกลับบ้านคุณแม่ก็อวยพรวันเกิดให้กับนักศึกษา และขอให้นักศึกษาเป็นลูกที่ดีของแม่ตลอดไป อยากบอกรักแม่มากที่สุดเลย

วันที่ 7 พ.ย. 2552
วันนี้พี่ชายมาจากกรุงเทพฯ ซื้อของขวัญวันเกิดให้ด้วยเป็นกล้องถ่ายรูป

วันที่ 8 พ.ย. 2552
ทำความสะอาดห้อง เขียนแผนการสอนและทำสื่อการสอน

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 9 พ.ย. 2552
ช่วงเช้าสอนการไหว้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ช่วงบ่ายสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ประชุมหน่วยฝึกสอน เรื่อง การทำป้ายทำเนียบบุคลากรโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

วันที่ 10 พ.ย. 2552
-สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
-ทำป้ายทำเนียบบุคลากร

วันที่ 11 พ.ย. 2552
วันนี้ช่วงเย็นซ้อมกีฬา

วันที่ 12 พ.ย. 2552
-ขายคูปองแลกอาหาร
-นำเต้นออกกำลังกานหน้าเสาธง
-สอนวิทย์ ม.1/2
-ซ้อมกีฬา

วันที่ 13 พ.ย. 2552
เช้า ขายคูปอง สอนวิทย์ ม.1/1 จำนวน 2 คาบ สอนวิทย์ ม.1/2 จำนวน 1 คาบ
บ่าย สอนวิทย์ ป.4 จำนวน 1 คาบ หลังเลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 14 พ.ย. 2552
สืบค้นข้อมูลโครงงานเพื่อส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงาน

วันที่ 15 พ.ย. 2552
ซ้อมกิจกรรม science show

สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 16 พ.ย. 2552
ไม่สบาย นอนพักที่ห้องพยาบาล

วันที่ 17 พ.ย. 2552
ขายคูปอง สอนวิทย์ ม.3 ซ้อมกิจกรรม science show และโครงงานประเภทการทดลอง เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 18 พ.ย. 2552
วันนี้ไม่มีปัญหาอะไร

วันที่ 19 พ.ย. 2552
ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

วันที่ 20 พ.ย. 2552
วันนี้อากาศเย็นมากขับรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนตอนเช้าต้องใส่เสื้อหลายชั้น

วันที่ 21 พ.ย. 2552
สัมมนาครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าใจเรื่องการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น

วันที่ 22 พ.ย. 2552
ตรวจรูปเล่มโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 23 พ.ย. 2552
สิ่งที่ดีที่สุด คือรักตัวเองให้มาก

วันที่ 24 พ.ย. 2552
ซ้อมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์และโครงงาน

วันที่ 25 พ.ย. 2552
เช้าหลังจากสอนวิทย์ ม.3 ซ้อมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โครงงานหลังเลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 26 พ.ย. 2552
เช้านำเต้นออกกำลังกายหน้าเสาธง บ่ายสอนวิทย์ ม.1/2 เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 27 พ.ย. 2552
งานเยอะมากช่วงนี้ ต้องหาเวลาพักผ่อนให้พอเดี๋ยวจะไม่สบาย

วันที่ 28 พ.ย. 2552
นัดนักเรียนที่จะประกวดโครงงานและการแสดงทางวิทยาสาสตร์มาซ้อมที่โรงเรียน

วันที่ 29 พ.ย. 2552
เตรียมอุปกรณ์ที่จะนำไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันพรุ่งนี้
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ